ADJ VIZ870 Vizi CMY300 300Watt LED Hybrid Motorized Moving Head AMDJ-VIZ870