AVP AV-D232E15-AM75-BZ 1.5 RU Panel - 32 AVP-AM75 Non-Normaled - Terminating Jacks AV-D232E15AM75BZ